Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ : 593 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu – ĐN

SĐT : 09355.234.20